Σας γνωστοποιούμε τις κάτωθι πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα χρηματοδότησης αγοράς κουφωμάτων ΕΤΕΜ για ιδιώτες. Το πρόγραμμα γίνετε σε συνεργασία με την τράπεζα EUROBANK και αφορά την δυνατότητα χρηματοδότησης αγοράς κουφωμάτων απο την ΕΤΕΜ. 

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Ελάχιστο ποσό χρηματοδότησης: 500 Ευρώ
2. Σταθερό επιτόκιο 9% πλέον προσφοράς νόμου 128/75 (0.6%)
3. Διάρκεια χρηματοδότησης: 
    6-84 μήνες για ποσά μεγαλύτερα των 3.000 Ευρώ
    6-48 δόσεις για ποσά μικρότερα απο 3.000 Ευρώ
4. Δυνατότητα ολικής ή μερικής αποπληρωμής χωρισ καμία οποιαδήποτε επιβάρυνση για τον πελάτη
5. Δυνατότητα χρηματοδότησης της συνολικής αξίας της παραγγελίας βάση φωτοτυπίας τιμολογίων ή του δελτίου παραγγελίας
6. Με την αποστολή των ανωτέρω εγγράφων, ο συνεργάτης πιστώνετε το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα το σύνολο του ποσού
7. Είναι δυνατό να εκταμιευτεί δάνειο, με την προσκόμιση μόνο του δελτίου παραγγελίας. Σε αυτην την περίπτωση ο συνεργάτης οφείλει εντός 20 ημερών να έχει στείλει το τελικό τιμολόγιο στην ΕUROBANK.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EYROBANK